Doc. dr. Simona Savšek je za revijo Mineral&Gradnja napisala kolumno z naslovom Dobrega inženirja ni mogoče izobraziti čez noč, v kateri je med drugim poudarila pomen sodelovanja fakultete za gospodarstvom. To je izrednega pomena, če želimo izobraziti dobre inženirje, ki jih danes na trgu žal primanjkuje. Študente je namreč treba že v času študija pripravljati na realno delovno okolje ter spodbujati in navduševati za razvoj profesionalnih kompetenc na strokovnem področju, ki so ga izbrali. V ta namen med drugim organiziramo srečanja študentov z delodajalci in delovnimi mentorji, na obštudijski dejavnosti pa smo akreditirali izbirni predmet Projektno in izkustveno učenje, ki študentom z delom na projektih omogoča dodatno usposabljanje v podjetjih in doseganje specifičnih strokovnih kompetenc.

Pomemben stik študentov z delodajalci pa predstavlja sodelovanje na konferenci Biznis in trendi v gradbeništvu, kjer se lahko študentje spoznajo s predstavniki podjetij, marsikateri pa se tam tudi že dogovorijo za prakso ali pripravništvo.

V kolumni se je dr. Simona Savšek dotaknila tudi aktivnosti, ki jih Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL izvaja za promocijo študija gradbeništva, geodezije in vodarstva. To so tehnični dnevi za osnovnošolce, zanimiva tematska predavanja in Dan odprtih vrat za srednješolce, predstavljamo pa se tudi na številnih zunanjih dogodkih, kot so Zotkini talenti, Vrt eksperimentov, Informativa … Pomembno je namreč, da mladi dobijo vse potrebne informacije, ki jim omogočajo, da izberejo področje, ki jih zanima in se v tej smeri tudi razvijajo in izobražujejo.