13. in 14. oktobra 2022 bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekal dvodnevni kongresno-sejemski dogodek Varnost in preventiva 2022. Nosilna tema dogodka je s pomočjo v varnost in preventivo usmerjenega odgovornega gospodarstva ustvariti vključujočo družbo in celovit trajnostni razvoj, skladno z 11. ciljem trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov (OZN) »Trajnostna mesta in naselja« ter Evropskega zelenega dogovora, tj. načrta za vzpostavitev trajnostnega gospodarstva.

V kongresnem delu bodo predstavljene aktualne teme na področju požarne varnosti in varnosti in zdravja pri delu. Potekali bosta nacionalna in mednarodna konferenca, več tematskih  delavnic in med drugim tudi predstavitve fakultet, na katerih se poučujejo obravnavane tematike (tudi UL FGG). V sejemskem delu bo predstavljena ponudba proizvodov in storitev na omenjenih področjih. Izpostavljeni bodo izzivi, ki jih z vidika varnosti in zdravja pri delu prinašajo nova delovna mesta, požarna tveganja, primeri dobre prakse in smiselni cilji ter poti do njih.

Več informacij na: https://www.szpv.si/safety-and-prevention-conference-expo-2022-slo/

Vljudno vabljeni!

Skip to content