V Galeriji Lojzeta Spacala na gradu v Štanjelu so 16.11.2019 že sedmič podelili Nagrado Maksa Fabianija za izjemna dela na področju urbanističnega, regionalnega in prostorskega načrtovanja. Tokrat je priznanje in nominacijo za nagrado ECTP-CEU prejel projekt: »Vzpostavitev državne evidence funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji 2017″, v katerem je sodelovala tudi Katedra za prostorsko planiranje UL FGG. Avtorji projekta so bili: Barbara Lampič, Nejc Bobovnik, Dejan Cigale, Simon Kušar, Irma Potočnik Slavič, Oddelek za geografijo FF UL kot nosilci projekta; Mojca Foški, Gašper Mrak, Alma Zavodnik Lamovšek, s Katedre za prostorsko planiranje UL FGG, ter Blaž Barborič, Sebastijan Meža, Dalibor Radovan, Geodetski inštitut Slovenije.

Dogodek je potekal pod pokroviteljstvom Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije (DUPPS), Ustanove Maks Fabiani in Občina Komen ter v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo ter Ministrstvom za okolje in prostor RS.

 

Na svečani podelitvi na gradu Štanjel so priznanje Maksa Fabianija prejeli tudi sodelavci Katedre za prostorsko planiranje UL FGG (Foto: Rok Grobelšek).