Naša skupina razvija in krepi že tako dobro sodelovanje s Tehniško univerzo v Münchnu (TUM – Technische Universität München) v Nemčiji. Tako je bila Anka Lisec med 15. januarjem in 15. aprilom 2019 na tamkajšnji Fakulteti za gradbeništvo, geodezijo in okoljske študije (Ingenieurfakultät Bau Geo Umwelt) dejavno vključena v pedagoško in raziskovalno delo Katedre za upravljanje zemljišč (Professur für Bodenordnung und Landentwicklung). Pedagoško in raziskovalno delo se je nanašalo predvsem na področje zemljiške administracije, vključno z uporabo sodobnih rešitev za zajem prostorskih podatkov in modeliranje le-teh v zemljiških/prostorskih informacijskih sistemih, uporabo geoprostorskih podatkov za spremljanje rabe prostora ter uporabo geografskih informacijskih sistemov v podporo prostorskim odločitvam. V okviru gostovanja se je udeležila tudi več strokovnih dogodkov, ki so bili organizirani v okviru fakultete, med drugim letnega srečanja strokovnjakov s področja geoinformatike, Münchner Geoinformatik-Runde (13.-14. marec 2019), 21. Münchner Tage für nachhaltiges Landmanagement (20.-21. marec 2019) ter delavnice na temo možnosti vključitve pravnih režimov v kataster na Bavarskem Möglichkeiten der Einführung eines ÖREB-Katasters in Bayern (12. april 2019).

Udeleženci aprilske delavnice iz Nemčije, Avstrije, Švice, Slovenije in Finske

Projekt Mobilnosti učiteljev Univerze v Ljubljani MUL 2018–2021 je bil izbran na javnem razpisu Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018–2021 Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS in ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Ostali člani katedre smo München obiskali konec marca, kjer so nam med drugim profesorji s fakultete gostiteljice predstavili pedagoško in raziskovalno delo – posebno velja zahvala profesorju s področja upravljanja zemljišč, prof. Walter de Vrieß, in profesorju s področja fotogrametrije, prof. Uwe Stilla, za zanimive predstavitve. Izredno zanimiv program so nam pripravili tudi na tamkajšnji geodetski upravi (Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung).

Obisk v Muenchnu – člani katedre in gostitelj prof. Walter de Vries

Spletna stran fakultete, gostiteljice: https://www.bgu.tum.de/de/startseite/

Spletna stran katedre, gostiteljice: https://www.bgu.tum.de/bole/startseite/