Društvo mladih geografov Slovenije je 14.4. 2021, na 126. obletnico Ljubljanskega potresa, pripravilo okroglo mizo z naslovom Jedrska dilema energetske prihodnosti Slovenije. Na okrogli mizi so sodelovali: g. Blaž Košorok, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo, prof. dr. Dušan Plut z UL FF, prof. dr. Iztok Tiselj z UL FMF, dr. Tomislav Tkalec z nevladne organizacije Focus, dr. Jure Atanackov z Geološkega zavoda Slovenije in Matjaž Dolšek z UL FGG, IKPIR. Na dogodku je bilo prisotnih 170 udeležencev.

Na okrogli mizi je bila predstavljene vizija države na področju energetike, energetske obveze Slovenije do leta 2050, mnenja za in proti jedrski energiji, strukturna geologija in seizmotektonika Krško-brežiškega polja in koncepti potresnoodpornega projektiranja objektov v povezavi z zagotavljanjem jedrske in sevalne varnosti. Matjaž Dolšek je izpostavil, da bi bilo treba doseči družbeni dogovor o sprejemljivem tveganju za neželene posledice potresov, kar je osnova tudi za potresnoodporno projektiranje jedrskih in sevalnih objektov.