Med 9. in 11. junijem 2021 bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani velik mednarodni dogodek s področja varstva pred požarom, pri katerem sodeluje tudi Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerze v Ljubljani (UL FGG). Organizirani bosta dve mednarodni konferenci, generalna skupščina CFPA-E in sejem požarne varnosti.

Mednarodna konferenca »Applications of structural fire engineering«, ASFE’ 21, ki jo organizira UL FGG, bo sedma v vrsti uspešnih mednarodnih konferenc na temo požarne varnosti, ki so bile do sedaj organizirane v Pragi (2009, 2011 in 2013), Dubrovniku (2015), Manchestru (2017) in Singapurju (2019). Glavni namen konference je izmenjava najnovejših znanj in idej s področja požarno varnega projektiranja med strokovnjaki z vsega sveta. Teme, ki jih zajema konferenca ASFE’21, vključujejo požarno projektiranje betonskih, jeklenih, lesenih ter kompozitnih stavb, luščenje betona, protipožarno zaščito konstrukcijskih elementov, numerično modeliranje razvoja požara, prenosa toplote ter mehanskega odziva konstrukcijskih elementov, razvoj novih materialov, standardizacijo postopkov ter materialov in študije primerov; pri vsem pa je poudarek na uporabni vrednosti znanj za inženirje v praksi.

Na mednarodni konferenci »Fire Safety Conference & Expo – FSCE«, ki jo SZPV organizira v sodelovanju s CFPA-E, bo govora o požarni varnosti kot enem od izhodišč trajnostnega načrtovanja, gradnje in rabe stavb. Posebej se želimo osredotočiti na rabo lesa kot gradbenega materiala s stališča požarne varnosti na podlagi sodobnega znanja in sodelovanja med različnimi gospodarskimi panogami, vključno z lesnopredelovalno industrijo in turizmom.

Več informacij o mednarodni konferenci ASFE’ 21 je dostopnih na povezavi: https://www.szpv.si/international-conference-asfe/

ter o velikem mednarodnem dogodku na povezavi: https://www.szpv.si/fsce/.