V sredo, 4. decembra, smo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo že tradicionalno podeljevali priznanja in nagrade, ki izkazujejo uspešnost in dobro delo zaposlenih in študentov na fakulteti.

Podelitev je s pozdravnim nagovorom otvoril dekan fakultete prof. dr. Matjaž Mikoš, sledila pa je podelitev univerzitetne Prešernove nagrade, fakultetnih Prešernovih nagrad in Goljevščkovih nagrad za študijsko leto 2018/2019, nagrad najboljšim študentom v študijskem letu 2018/2019, fakultetnih priznanj zaposlenim ter podelitev nagrad najboljšim pedagogom po izboru študentov v študijskem letu 2018/2019.

 

Univerzitetna Prešernova nagrada:

Univerzitetno Prešernovo nagrado je prejela Ajda Kafol Stojanović za zaključno delo z naslovom Ocena kapacitete vodovodnega sistema kot strokovna podlaga v procesu prostorskega načrtovanja, pod mentorstvom izr. prof. dr. Maruške Šubic Kovač in somentorstvom asist. dr. Daniela Kozelja.

 

Fakultetno Prešernovo nagrado sta prejela:

 • Antonio Janevski za zaključno delo pod mentorstvom doc. dr. Matije Gamsa in somentorstvom prof. dr. Tatjane Isaković
 • Jana Gomboši za zaključno delo pod somentorstvom doc. dr. Primoža Možeta in somentorstvom asist. Sare Piculin

Goljevščkovo nagrado sta prejeli:

 • Jovana Grubač za zaključno delo pod mentorstvom doc. dr. Maria Krzyka
 • Katarina Lavtar za zaključno delo pod mentorstvom izr. prof. dr. Mojce Šraj in asist. dr. Nejca Bezaka

Nagrade so prejeli tudi študenti 1. in 2. stopnje študijskih programov, ki so v preteklem študijskem letu dosegli visoko povprečno oceno.

Nejc Vrhovec je prejel priznanje kot najboljši študent.

Nagrajenci študijskih programov 1. stopnje:

 • Nejc Vrhovec, vpisan v 2. letnik študijskega programa Operativno gradbeništvo (VS)
 • Kristina Cerar, vpisana v 3. letnik študijskega programa Tehnično upravljanje nepremičnin (VS)
 • Nina Črnigoj, vpisana v 3. letnik študijskega programa Geodezija in geoinformatika (UN)
 • Filip Baumgartner, vpisan v 3. letnik študijskega programa Gradbeništvo (UN)
 • Luka Prezelj, študent 2. letnika študijskega programa Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (UN)

Nagrajenci študijskih programov 2. stopnje:

 • Patricija Barbo, vpisana v 2. letnik študijskega programa Geodezija in geoinformatika (MA)
 • Mario Farič, vpisan v 2. letnik študijskega programa Gradbeništvo (MA)
 • Klemen Beličič, vpisan v dodatno leto študijskega programa Prostorsko načrtovanje (MA)
 • Matic Možina, vpisan v 2. letnik študijskega programa Stavbarstvo (MA)
 • Blaž Košorok, vpisan v 2. letnik študijskega programa Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (MA)
 • Anja Šinkovec, vpisana v 2. letnik študijskega programa Geodezija in geoinformatika (MA)
 • Vasja Hodnik, vpisan v 2. letnik študijskega programa Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (MA)
 • Jure Starc, vpisan v dodatno leto študijskega programa Gradbeništvo (MA)

Fakultetna priznanja zaposlenim

Fakultetna priznanja so dobili tudi zaposleni, ki so s svojim izjemnim delom zaznamovali letošnje leto. Letošnji dobitniki priznanj so:

 • pred. dr. Aleš Golja, ki v veliki meri prispeva k promociji zdravja ne le med študenti, temveč tudi med zaposlenimi. S svojo pozitivno energijo in zagnanostjo pri organizaciji najrazličnejših dogodkov med drugim omogoča, da se zaposleni družijo tudi izven vsakodnevnega delovnega okolja. Z vzpodbujanjem študentov pri nastopanju na prvenstvih univerze, posebej v ekipnih športih, krepi povezovanje in medsebojno sodelovanje študentov.
 • Franci Čepon, dipl. inž. grad, ki že več kot 25 let skrbi za nemoteno delo v laboratoriju ter s tem za visoko kakovost pedagoškega, strokovnega in raziskovalnega dela. Je nepogrešljiva pomoč študentom dodiplomskega in podiplomskega študija. Veliko rešitev, ki jih je predlagal, je omogočilo bolj učinkovito izvedbo preiskav, velikokrat pa je tudi našel rešitev problema, ki je drugi niso videli.
 • asist. dr. Klemen Kozmus Trajkovski, ki na UL FGG opravlja in izvaja mnoge aktivnosti, ki znatno presegajo njegove redne pedagoške in ostale delovne obveznosti. Samoiniciativno in z lastno zagnanostjo je ustvaril več izdelkov, ki predstavljajo pomembne pripomočke za promocijo fakultete in poklicev, za katere fakulteta izobražuje. Sodeluje pri promocijskih aktivnostih na UL FGG ali izven tudi z daljinsko vodenimi letalniki, za katere je vodilni in najizkušenejši pilot na UL FGG. 
 • Ana Kranner Porenta, univ. dipl. inž. rač. in inf., ki med drugim izkazuje veliko strokovno usposobljenost. Vedno ustreže željam sodelavcem, ponudi rešitve hitro, hkrati pa se v težave poglobi in jih ne le zakrpa, ampak tudi odpravi. V letu 2019 je bila Ana Kranner Porenta ena od ključnih oseb pri vzpostavitvi lastnega oblaka UL FGG. Rešitev, ki jo je pomagala zasnovati in jo v veliki meri implementirala, je zasnovana na odprtokodni programski opremi, gostuje pa na lastni strojni opremi 

 

Najboljši pedagogi po izboru študentov

Najboljše pedagoge so izbrali tudi študentje. Priznanja sta jim podelila predstavnika študentov. Najboljši pedagogi po izboru študentov so:

Iz oddelka za gradbeništvo:

– prof. dr. Zvonko Jagličić
– doc. dr. Peter Češarek
– asist. dr. Matej Kušar
– doc. dr. Jure Kokalj
– asist. dr. Anže Babič

Oddelek za geodezijo

– doc. dr. Dejan Grigillo
– prof. dr. Krištof Oštir
– izr. prof. dr. Dušan Kogoj

Oddelek za okoljsko gradbeništvo

– doc. dr. Gašper Rak
– izr. prof. dr. Mojca Šraj

Iskrene čestitke vsem nagrajencem!

Prireditev je spremljal tudi kratek kulturno umetniški program.