Dragi brucke in bruci,

v veliko veselje mi je, da vam lahko zaželim dobrodošlico na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Toplo dobrodošlico izrekam tudi vsem študentkam in študentom iz drugih držav, ki jih poleg ostalih izzivov čaka še z izziv učenja slovenskega jezika. Danes, 1. 10. 2021, je začetek novega akademskega leta 2021/22, za vas pa prvi dan študentskega življenja.

Kljub vsem izzivom, pred katere nas postavlja COVID-19, bomo učitelji in asistenti na naši fakulteti naredili vse, da boste lahko spremljali predavanja v predavalnicah ter reševali različne probleme v računalniških učilnicah, laboratorijih in na terenu. Naredili bomo vse, da se boste lahko skupaj učili v prostorih naše fakultete in imeli možnost timskega dela na različnih strokovnih projektih pod mentorstvom naših pedagogov.

Naše predavalnice so opremljene z ustrezno avdiovizualno opremo, kar nam omogoča, da lahko študijski proces sproti prilagajamo aktualnim razmeram. Merilci ogljikovega dioksida nas opozorijo, kdaj je treba predavalnice prezračiti. Pleksi pregrade učiteljem omogočajo predavanje brez maske, zato so predavanja bolj kakovostna in razumljiva.

Preverjanje pogoja PCT, nošenje mask v notranjosti naših stavb, razkuževanje rok in zračenje predavalnic so ukrepi, ki lahko preprečijo zaprtje fakultete za študente in ponoven prehod na poučevanje na daljavo. Zato vas vabim, da sprejmete te ukrepe kot rešitev, ki vam v danih razmerah omogoča približno normalno študentsko življenje.

Študij je tudi druženje s sošolci in študenti ostalih letnikov in študijskih smeri. Šele zdaj, ko je generacija brucev pred vami večino predavanj in vaj poslušala na daljavo, smo spoznali, kako pomembna je izmenjava informacij med različnimi generacijami študentov in socialna podpora, ki jo ta druženja predstavljajo.

Študij na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo je zahteven, vendar zanimiv in poln izzivov. Uspešni so tisti študentje, ki znajo najti ravnotežje med študijem in prostočasnimi dejavnostmi, ki se zavedajo, da le razumevanje učne snovi omogoča uspešno reševanje problemov, najprej na izpitih, pozneje pa tudi v praksi. Zato vam polagam na srce, da se lotite dela že danes, saj se sprotni študij obrestuje. Bodite radovedni in veliko sprašujte. Učitelji in asistenti smo tukaj zato, da razlagamo in pojasnjujemo – tudi večkrat, če je treba.

Želim vam, da bi se v prostorih naše fakultete počutili dobro, da bi v študiju uživali in da bi dosegli vse cilje, ki ste si jih zastavili.

Vivat academia! Vivat professores!

Dekanja UL FGG

Prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov