Obveščamo vas, da bodo volitve rektorja dne 13. 4. 2021 izvedene na elektronski način z uporabo sistema SimplyVoting. Volivci bodo v sistem vstopali z uporabo digitalne identitete UL. E-volitve bodo organizirane enotno, tako da volilne enote ne bo predstavljala posamezna članica, temveč Univerza kot celota. Rezultat bo prikazan po treh posameznih skupinah volilnih upravičencev, ne pa tudi po članicah.

Vsem volivcem bo med 7. 4. 2021 od 9.00 in 12. 4. 2021 do 15.00 na voljo testni sistem SimplyVoting, ki bo vsem volivcem omogočal, da opravijo testne volitve na enak način, kot bodo potekale veljavne volitve.

Za vse volilne upravičence, ki nimajo zagotovljene računalniške opreme za glasovanje, bo v avli fakultete na Jamovi cesti 2 zagotovljen vsaj en računalnik, ki bo v času volitev omogočal oddajo volilnega glasu.

Priloge: