PROJEKTNO DELO ZA PRIDOBITEV PRAKTIČNIH IZKUŠENJ IN ZNANJ ŠTUDENTOV V DELOVNEM OKOLJU 2022/2023

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 1. 7. 2022, objavilo Javni razpis »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023«.
V Uradnem listu je tudi že uradno objavljan podaljšan prijavni rok na 26. 9. 2022 (rok za skupno oddajo vloge prijaviteljice UL na MIZŠ).

Razpis je precej drugačen od preteklih (PKP) oziroma (ŠIPK), uvaja številne novosti, med drugim je spremenjen tudi način financiranja, zato na ravni UL pripravljajo metodologijo za določitev višine stroškov za sodelujoče na projektih in navodila za izvajanje s potrebnimi obrazci. Ko bodo objavljeni, vas bomo o tem obvestili.

Za podrobnejše informacije in pomoč pri pripravi prijave se obrnite na konstanca.soss@fgg.uni-lj.si ali po telefonu 041-322665 ali 041-795094.

Pomembni roki:

  • 09. 2022: oddaja projektnih predlogov v predogled koordinatorki Konstanci Soss
  • 09. 2022: oddaja projektnih predlogov v predogled na UL
  • 09. 2022: oddaja projektnih predlogov koordinatorki Konstanci Soss:
  • 09. 2022: oddaja vseh projektnih predlogov članice na UL
  • 09. 2022: oddaja skupne vloge prijaviteljice UL na MIZŠ

Po 20. 8. 2022 bodo na rektoratu organizirali še eno delavnico za pripravo vloge na ta JR. O točnem datumu vas obvestimo.

OSNOVNE INFORMACIJE O RAZPISU

Vrednost razpisanih sredstev: 3.500.000,00 EUR, od tega za KRZS: 2.345.000,00 EUR.
Prijavitelj: UL s skupno vlogo, v katero so vključeni vsi predlagani projekti članic.
Nosilec in izvajalec posameznega projekta: članica UL.
Obdobje upravičenih stroškov: od 1. 10. 2022 do 31. 8. 2023.

Razpis je razdeljen na dva sklopa:

  • Sklop A: izvajanje projektnih aktivnosti visokošolskih zavodov v sodelovanju s partnerji iz delovnega okoljagospodarstvo”, v katerega mora biti vključenih najmanj 6 in največ 10 študentov (ves čas trajanja projekta vpisani na javno veljavni študijski program), pod vodstvom vsaj 1 pedagoškega mentorja iz VIZ in vsaj 1 delovnega mentorja iz gospodarstva. Vsi vključeni partnerji (pedagoški mentor, delovni mentor iz gospodarstva in študenti) morajo v obdobju trajanja projekta (do 5 mesecev) opraviti skupaj najmanj 1450 ur.
  • Sklop B: izvajanje projektnih aktivnosti visokošolskih zavodov v sodelovanju s partnerji iz delovnega okoljanegospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem/regionalnem okolju”, v katerega mora biti vključenih najmanj 4 in največ 8 študentov (ves čas trajanja projekta vpisani na javno veljavni študijski program), pod vodstvom vsaj 1 pedagoškega mentorja iz VIZ in vsaj 1 strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja. Vsi vključeni partnerji (pedagoški mentor, strokovni sodelavec iz lokalnega/regionalnega okolja in študenti) morajo v obdobju trajanja projekta (do 3 mesece) opraviti skupaj najmanj 645 ur.

Najvišje možno število predlaganih projektov na članico UL je določeno z JR, in sicer:
za Sklop A: FGG do 2 projekta;
za Sklop B: vsaka članica lahko predlaga 1 projekt.

 Prilagamo Prijavna obrazca za sklop A in za sklop B ter prilogi k obrazcu: Izjava o sodelovanju partnerja (za sklop A in za sklop B).

JR-PDSDO_Izjava o sodelovanju partnerja_Sklop A
JR-PDSDO_Izjava o sodelovanju partnerja_Sklop B

JR-PDSDO_Priloga_Prijava projekta na Sklop A
JR-PDSDO_Priloga_Prijava projekta na Sklop B