»Za podjetja je izjemno pomemben prenos znanj med generacijami, saj to prispeva k še kakovostnejšemu delu«, pišejo na portalu delo.si. Svoje mnenje na to temo in izkušnje UL FGG s sodelovanjem med izobraževalnimi institucijami pa sta podali tudi prof. dr. Violeta Bokan-Bosiljkov in doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek z UL FGG.

Prof. dr. Violeta Bokan-Bosiljkov je dodala, da mora iti prenos znanja med generacijami v obe smeri: »Starejši sodelavci imajo veliko praktičnih izkušenj in poznajo najboljše inženirske rešitve posameznega problema. Mladi, ki zaključijo študij na naši fakulteti, pa imajo najnovejša znanja in veščine na različnih področjih, za katera izobražujemo diplomante.«

Pomembno pa je tudi sodelovanje med izobraževalnimi institucijami. Doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek je povedala, da ima UL FGG na študijskem programu Prostorsko načrtovanje stalno sodelovanje s fakultetami v Zagrebu, Osijeku, Beogradu in Krakovu. »Gre za izmenjave pedagogov v rednem pedagoškem procesu, organizacijo skupnih ekskurzij, študentskih delavnic pa tudi sodelovanje na specialističnih in doktorskih študijih. Izmenjave potekajo tako v okviru medsebojnih sporazumov, izmenjav Erasmus in projekta internacionalizacije.«

Cel članek lahko preberete na povezavi: https://www.delo.si/dpc-gradbenistvo/dinamicno-izobrazevanje-za-poklice/