Select Page

Inštitut za zdravstveno hidrotehniko (IZH)

Inštitut za zdravstveno hidrotehniko (IZH) je bil ustanovljen leta 1946 in deluje v okviru FGG, Oddelka za gradbeništvo, na hidrotehniški smeri. Od oktobra 2009 je hidrotehniška smer organizirana v Oddelek za okoljsko gradbeništvo.

Osnovni področji dela IZH sta zdravstvena hidrotehnika in okoljsko inženirstvo. Glavne naloge na raziskovalnem, pedagoškem in strokovnem delu so:

  • osnove čiščenja voda,
  • oskrba s pitno vodo (vodovodi, priprava in čiščenje pitne vode),
  • odvod in čiščenje onesnaženih voda iz naselij in z (avto)cest,
  • zaščita voda za ohranjanje in izboljševanje kakovosti in količin voda,
  • ekološko inženirstvo in integralno gospodarjenje z okoljem, predvsem z vodami.

Na obeh univerzitetnih študijih se izobražujejo hidrotehnični in komunalni inženirji, ki so usposobljeni za izvajanje nalog pri načrtovanju, projektiranju, gradnji in vzdrževanju najzahtevnejših objektov ter naprav komunalne in vodnogospodarske infrastrukture ter za upravljanje in gospodarjenje z vodnim, urbanim ter kulturnim prostorom. Pridobijo si vsa potrebna temeljna in praktična inženirska tehnična znanja. Njihovo delo je nepogrešljivo v projektantskih uradih javnih podjetij in javnih zavodov ter v organih in službah lokalne samouprave ter v državni upravi. Skrbijo za nemoteno oskrbo z zdravo pitno vodo, odvod odpadnih in padavinskih voda, čiščenje pitnih in odpadnih voda ter celovito zaščito vodnih virov in porečij.

Na IZH smo zaposleni: dva učitelja in asistenta (1/3 + 2/3), štirje mladi raziskovalci, dva strokovna sodelavca ter devet sodelavcev z dopolnilno zaposlitvijo.

Predstojnik inštituta


doc. dr. Mario Krzyk

Pedagoško delo

Na IZH sodelujemo pri izobraževanju univerzitetnih diplomiranih inženirjev gradbeništva – hidrotehniška smer, univerzitetnih diplomiranih inženirjev vodarstva in okoljskega inženirstva ter diplomiranih inženirjev gradbeništva. Od študijskega leta 2009/2010 dalje poteka tudi bolonjski študij.

Pri predmetu Osnove čiščenja voda morajo študentje usvojiti osnovna teoretična in praktična znanja, ki so potrebna za razumevanje kinetike procesov čiščenja pitnih in odpadnih voda ter osnove ekološkega modeliranja.

Pri usvojitvi znanj za oskrbo z vodo, tj. pri sestavljenem predmetu Vodovod in čiščenje pitne vode, morajo študentje najprej usvojiti znanja predmeta Vodovod, ki so potrebna za zasnovo, projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov ter naprav na najzahtevnejših vodovodnih sistemih ter objektov in naprav pri čiščenju oziroma pripravi pitnih voda.

Pri predmetu Čiščenje pitnih voda spoznajo precejanje, teorijo in aplikacijo grobih, hitrih ter počasnih filtrov, ab- in adsorbcijo, teorijo ter aplikacijo ozračevanja in razplinjevanja vode idr.

Pri sestavljenem predmetu Odvod in čiščenje onesnaženih voda študentje pri predmetu Kanalizacija spoznajo zgodovinski razvoj stroke, usvojijo znanja, ki so potrebna za zasnovo, projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov in naprav na najzahtevnejših kanalizacijskih sistemih in pri čistilnih napravah za odpadne vode.

Pri predmetu Čiščenje odpadnih voda študentje spoznajo mehansko ali I. stopnjo čiščenja odpadnih voda, kemijsko čiščenje in obarjanje, postopke II. stopnje ali biološkega čiščenja odpadnih voda s poživljenim blatom, s precejalniki, precejanje skozi mikrosita in filtriranje, adsorbcijo, dezinfekcijo očiščenih odpadnih vod ter III. stopnjo čiščenja odpadnih voda ali odstranjevanje hranil idr.

Pri predmetu Zaščita voda usvojijo osnovna teoretična in praktična znanja, ki so potrebna za zaščito naravnih površinskih in podzemnih voda, vključno z osnovno obravnavo ravnotežja vodnih ekosistemov.

Profesorji in asistenti IZH učimo (ali smo učili) tudi na drugih fakultetah in visokih šolah UL in UM ter smo imeli predavanja na številnih univerzah v tujini. Sodelujemo pri podiplomskih študijih FGG hidrotehnične in komunalne smeri ter UPŠVO in UNG.

Raziskovalno delo

Velik pomen dajemo laboratorijskim in terenskim vajam ter znanstvenoraziskovalnemu delu, zato sta bila sočasno z ustanovitvijo IZH ustanovljena tudi kemijski in biološki laboratorij, ki podpirata pedagoško dejavnost IZH pri predmetih Vodovod, Kanalizacija, Čiščenje pitnih in odpadnih voda ter Zaščita voda ter pri raziskovalni in aplikativni dejavnosti inštituta s področja zdravstvene hidrotehnike in zaščite voda.

V laboratoriju se študentje spoznajo z osnovnimi tehnološkimi parametri, ki so potrebni za dimenzioniranje naprav zdravstvene hidrotehnike.

Danes v kemijskem laboratoriju IZH v manjšem obsegu opravljamo meritve na vodotokih, monitoring komunalnih čistilnih naprav ter analize industrijskih in komunalnih odpadnih voda, izcednih voda iz deponij in aktivnega blata. Laboratorij je opremljen s sodobnimi napravami in aparati. Izvajamo standardne, elektrometrične in spektrofotometrične metode analize vzorcev. Zagotavljamo predpisano natančnost in točnost rezultatov preskusa. Laboratorijske meritve opravljamo sami in s pogodbenimi podizvajalci. Laboratorij in pilotno čistilno napravo pred njim uporabljajo študentje podiplomskega študija hidrotehnične smeri in univerzitetnega podiplomskega študija varstva okolja.

Člani IZH objavljamo znanstvene in strokovne članke ter razprave in komentarje v uglednih tujih revijah, na mednarodnih in domačih konferencah ter strokovnih srečanjih, v dnevnem in poljudnem tisku, na televiziji itd. Sodelujemo kot člani uredniških odborov domačih in tujih strokovnih revij, pripravljamo domače in mednarodne posvete in konference.

Sodelavci IZH imamo tudi številne patente: (1) Postopek čiščenja odpadnih voda s pritrjeno biomaso na plavajočem nosilcu, (2) Nov način kaširanja PTFE membran in folij na tekstilno podlogo, (3) Izdelava mehanskih pen za izolacijo in njihova uporaba v gradbeništvu, (4) Postopek izdelave asimetrične mikroporozne polisiloksanske membrane, (5) Postopek izdelave folij – laminatov, ki spreminjajo barvo v odvisnosti od električnega toka ali naboja ter njihova uporaba, prijava.

Strokovno delo

Člani IZH sodelujemo tudi pri pripravi strokovne literature (prevodov ali izvirnikov) s področja vodarstva oziroma zdravstvene hidrotehnike. Kot svetovalci sodelujemo pri pripravi zakonodaje s področja vodarstva, delujemo kot recenzenti pomembnih projektov in pripravljavci nacionalnih razvojnih programov. Kot projektanti skušamo vnašati sveže ideje v domač prostor in se skupaj s kolegi iz prakse lotevamo strokovno najtežjih nalog.

zaposleni telefon email
izr. prof. dr. Nataša Atanasova, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 682 natasa.atanasova@fgg.uni-lj.si
Renato Babič, inž. kem. tehnol. +386 1 4768 691 renato.babic@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Benjamin Bizjan +386 1 47 68 686 benjamin.bizjan@fgg.uni-lj.si
asist. Marko Blagojevič, mag. inž. str. +386 1 47 68 686 marko.blagojevic@fgg.uni-lj.si
prof. dr. Tjaša Griessler Bulc, univ. dipl. biol. +386 1 4768 682 tjasa.griessler-bulc@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Darja Istenič, univ. dipl. biol. +386 1 4768 690 darja.istenic@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Sabina Kolbl Repinc, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. +386 1 4768 686 sabina.kolbl-repinc@fgg.uni-lj.si
znan. sod. dr. Aleksandra Krivograd Klemenčič, univ. dipl. biol. +386 1 4768 682 aleksandra.krivograd-klemencic@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Mario Krzyk, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 689 mario.krzyk@fgg.uni-lj.si
izr. prof. dr. Boštjan Murovec bostjan.murovec@fgg.uni-lj.si
asist. dr. Matej Radinja, mag. inž. ok. grad. +386 1 4768 688 matej.radinja@fgg.uni-lj.si
prof. dr. Blaž Stres, univ. dipl. mikr. +386 1 4768 686 blaz.stres@fgg.uni-lj.si
Shengnan Yang shengnan.yang@fgg.uni-lj.si
Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri