Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo smo tudi letos pripravili interaktivne in vsebinsko bogate informativne dneve, na katerih smo predstavili študijske programe, vpisne pogoje, številne zanimive eksperimente ter raznolike možnosti razvoja kariere na številnih področjih gradbeništva, geodezije in okoljskega inženirstva tako v Sloveniji kot v tujini. Informativnih dnevov, ki so potekali v petek in soboto, 14. in 15. februarja, se je udeležilo več kot 250 dijakov iz različnih krajev Slovenije.

Hvala vsem udeležencem za izkazano zanimanje in upamo, da se v čim večjem številu vidimo tudi oktobra, ko bo svojo študijsko pot začela nova generacija bodočih inženirjev gradbeništva, geodezije in vodarstva.

Predstavili so se uspešni diplomanti

Bodoče študente sta ob prihodu pozdravila prodekanja za študentske zadeve doc. dr. Simona Savšek in dekan prof. dr. Matjaž Mikoš. Svoje izkušnje pa so z njimi delili tudi gostje iz prakse. Pogled na študij gradbeništva sta z obiskovalci delila diplomanta FGG UL Danilo Malnar in Alja Dular iz podjetja CGP ter Marko Pavlinjek iz podjetja ELEA IC. Goste sta nagovorila tudi geodet Nejc Dougan iz podjetja Flycom Technologies, kjer se ukvarjajo z razvojem in raziskavami na področju prostorskih informacijskih sistemov in obdelave prostorskih podatkov, ter dr. Jošt Sodnik iz podjetja Tempos d. o. o., v katerem se ukvarjajo s problematiko urejanja vodotokov in hudournikov, stabilnostjo brežin in zemeljskimi plazovi ter poplavno in erozijsko problematiko.

Po oddelkih so potekale predstavitve zanimivih eksperimentov

Na oddelku za gradbeništvo so lahko obiskovalci preko posebne potresne mize spoznali gradbene rešitve za večjo potresno varnost stavb, se s pomočjo VR očal (navidezna resničnost) sprehodili po digitalnem modelu stavbe, izvedeli več o uporabi IR kamere za diagnostiko napak v toplotnih ovojih stavb in se seznanili z zakonitostjo gradnje mostov. Poleg tega smo jim predstavili tudi delo v Konstrukcijsko prometnem laboratoriju.

Na Oddelku za geodezijo so lahko obiskovalci med drugim preizkusili interaktivni peskovnik z obogateno resničnostjo, si ogledali sodobne geodetske instrumente, kot sta tahimeter z GNSS anteno in skener ter z nivelirjem sami izmerili višinsko razliko med dvema latama. Ogledali so si tudi brezpilotni letalnik (dron), ki omogoča izdelavo navideznega 3D-modela, s katerim lahko tloris objekta prikažemo kot »obogateno resničnost«.

 Na Oddelku za okoljsko gradbeništvo pa so spoznali model Aqualibrium, katerega cilj je s pomočjo sestavljenih cevi zagotoviti enakomerno oskrbo z vodo med tremi izbranimi točkami na mreži. Z uporabo različnih cevk in spojk so lahko tudi sami zgradili cevovodno omrežje.