Podjetje HSE Invest je hčerinsko podjetje znotraj sistema HSE. Znotraj podjetja imajo tudi službo projektiranja, ki se ukvarja s projektiranjem energetskih, vodnih objektov in objektov nizkih gradenj. V okviru službe za projektiranje imajo gradbeni oddelek, ki pokriva področje konstruktive, nizkih gradenj in vodnih objektov.

KAJ IŠČEJO?

Na področju projektiranja iščejo študentko oziroma študenta gradbeništva za opravljanje študentskega dela. Prednost imajo študenti iz prometne smeri z zaključeno 1. bolonjsko stopnjo. Študent/ka je lahko tudi začetnik/ca, ki se je željan/željna priučiti programov na področju projektiranja in je hkrati motiviran/a in željan/željna opravljati delo projektanta. Možna je tudi kasnejša redna zaposlitev.

KAJ OBSEGA DELO?

Delo obsega projektiranje na področju izdelave projektne dokumentacije HE na Srednji Savi (cestna, železniška in komunalna infrastruktura in ostali objekti), vetrnih elektrarnah (transportne poti in montažni platoji), cestne ureditve (parkirišča, kolesarske povezave mostovi, državne in lokalne ceste, mostovi …). Programi, ki bi jih uporabljal, so word, excel, autocad, civil 3d in plateia.

LOKACIJA DELA

Delo se bo izvajalo v prostorih podjetja HSE Invest d. o. o., Koprska 94, 1000 Ljubljana.

Delo je zelo zanimivo, dinamično, stimulativno. Pri delu bo študent/ka voden/a s strani ljudi, ki zelo dobro poznajo programe in imajo dolgoletne izkušnje na področju projektiranja. Po uvajalnem času in pridobljenem znanju podjetje omogoča tudi delo na domu.

PLAČILO

Plačilo za študentsko delo je 9 EUR na uro bruto. V okviru službe omogočamo tudi sodelovanje pri magistrski nalogi.

PRIJAVA

Svojo prijavo z vsemi kontakti (telefonska številka in e-naslov) pošljite g. Mihaelu Dirnbeku na: mihael.dirnbek@hse-invest.si

Skip to content