Po 2-letnem premoru bomo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v sodelovanju z Zavodom za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) ponovno organizirali poletno šolo. Letos bo potekala pod naslovom PREPREČI POT NESREČI, mladi pa bodo preko zanimivih aktivnosti in delavnic spoznavali, kako inženirji gradbeništva, geodezije in vodarstva preprečujemo pot številnim nesrečam.

Kje: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana
Kdaj: 4. – 8. 7. 2022
Kdo: učenci od 12. leta dalje in dijaki srednjih šol
Koliko: največ 20

Poplave, potresi, plazovi

Slovenijo vsakih nekaj let prizadene kakšna naravna nesreča. Vzroki zanje niso samo podnebne spremembe, ampak tudi človekovo nepremišljeno poseganje v okolje. Med najpogostejšimi naravnimi nesrečami v Sloveniji so potresi in poplave, pa tudi plazovi, ki nemalokrat spremljajo poplave. Kako pa lahko preprečimo naravne nesreče? Poplave lahko preprečimo oz. vsaj zmanjšamo poplavno ogroženost z rednim vzdrževanjem pretočnosti rek in potokov ter odgovornim ravnanjem z okoljem. Plazove lahko preprečimo s primerno sanacijo plazovitih območij … Zelo pogosto pa naravnih nesreč ne moremo preprečiti – lahko pa preprečimo številne nesreče, ki so posledice naravnih nesreč. S protipotresno gradnjo lahko na primer preprečimo porušitev stavb ob potresu.

KAJ BOMO POČELI?

Vsak dan bomo spoznali eno naravno nesrečo (potres, poplava, plaz) in kako jo lahko preprečimo oz. preprečimo/omilimo njene posledice. Pri delu si bomo pomagali s sodobno mersko in računalniško opremo in preko zanimivih delavnic in eksperimentov pridobivali nova znanja, ki jih bomo zadnji dan uporabili pri posebni nalogi – preizkusili se bomo v posebni sobi pobega (Escape room) v kombinaciji z orientacijskim tekom. Nam bo z znanjem, ki smo si ga nabrali med tednom, uspelo preprečiti naravno nesrečo – ali pa ji vsaj pobegniti?

Odpravili se bomo tudi na ekskurzijo v Krško, kjer bomo obiskali Svet energije – interaktivni center o energetiki in energiji – in v tamkajšnji »eksperimentalnici« samostojno odkrivali različne poskuse s tega področja. V Brežicah bomo obiskali hidroelektrarno Brežice, vmes pa se bomo v Racelandu pomerili v kartingu in se okrepčali z odličnimi picami.

Dejavnosti bodo vključevale:

 • Spoznavanje osnovnih zakonitosti preprečevanja nesreč
 • Sestavljanje konstrukcij iz gradbeniških lego kock
 • Preizkušanje narejenih konstrukcij na posebni potresni mizi
 • Merjenje pretoka in profila Gradaščice
 • Ekskurzija v Svet energije (Interaktivni center o energetiki in energiji)
 • Ekskurzija v hidroelektrarno Brežice
 • Karting in pice v Racelandu
 • Posebna soba pobega (Escape room)
 • Orientacijski tek
 • Družabne igre in kopanje na kopališču Kolezija
 • Piknik in podelitev diplom

Povezava na spletno stran za prijave in druge informacije ZOTKS:
https://www.zotks.si/prepreci-pot-nesreci-poletna-sola-ul-fgg-2022

Prijavnica:
https://is.zotks.si/tabori_prijava/prijava_z