V ponedeljek, 17. januarja 2022, ob 17. uri, vabljeni k spremljanju predavanja asist. dr. Katarine Zabret, univ. dipl. inž. grad., z naslovom Kaj lahko storimo za zeleno prihodnost?


Radovedne ponedeljke v tem letu začenjamo s sklopom predavanj Zelena knjižnica.

V luči obstoječih globalnih sprememb postaja dostop do naravnih virov, ki so nujno potrebni za preživetje in nam zaenkrat še samoumevni (npr. čist zrak, voda in hrana), čedalje težji. Prevelika onesnaženost, širjenje mest in spremembe v podnebnih vzorcih namreč pomembno vplivajo na naravno okolje, ki sicer zagotavlja za naše življenje nujno potrebne ekosistemske storitve.

Eden izmed največjih problemov sodobnega sveta je prekomerna potrošnja, ki se pomembno odraža v onesnaževanju. Velika poraba energije, transport, odpadki; vse to vpliva na onesnaženost okolja, ogroža naravne ekosisteme in pitno vodo. Tudi širitev mest vpliva na naravno okolje: zmanjšuje zelene površine in povečuje delež neprepustnih površin, s čimer vpliva na dvig temperature in poslabšanje kvalitete zraka, zmanjšanje pronicanja vode v podzemlje in večji površinski odtok. Poleg tega lahko zaradi spremenjenih padavinskih vzorcev, ki se kažejo v dalj časa trajajočih sušnih obdobjih ter veliko bolj intenzivnih nalivih, pride tudi do povečane nevarnosti pojava poplav in pogostejših obdobij pomanjkanja vode.

Da bi kljub spremembam, ki se dogajajo v našem okolju, uspeli obdržati kvaliteto življenja, ki jo poznamo, bo potrebno uvesti določene spremembe. Te so že vključene v velike načrte kot so mesta prihodnosti, zelena mesta in krožno gospodarstvo. Osnovni koncepti teh idej pa so v osnovi dokaj preprosti in jih pravzaprav lahko upošteva vsak posameznik.  (Besedilo: dr. Katarina Zabret)

Predavanje lahko spremljate preko platforme Zoom na tej povezavi in na Facebook profilu Goriške knjižnice. Posnetek bo na Fb profilu in na knjižničnem YouTube kanalu na ogled tudi kasneje.

Prijazno vabljeni k ogledu.