Izr. prof. dr. Andreja Istenič prejela priznanje za izjemne dosežke

Izr. prof. dr. Andreja Istenič s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani in Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem je na 6. znanstveni konferenci z naslovom »Učenje in poučevanje na daljavo – izkušnje, problemi in perspektive« prejela Priznanje za izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja.

Priznanje za izjemne dosežke

Komisija za priznanja in nagrade je v sklopu navedene konference podelila priznanja na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja za leto 2021. Letos je bilo podeljeno le eno priznanje, in sicer Priznanje za izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja, ki ga je prejela izr. prof. dr. Istenič, ki na naši fakulteti deluje v sklopu Katedre za gradbeno informatiko. Znanstvena konferenca je sicer v organizaciji Pedagoškega inštituta (PI), Slovenskega društva raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE) ter Centra Republike Slovenije za mobilnosti in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) potekala 22. in 23. septembra 2021 v Ljubljani.

Iz utemeljitve: vzpostavitev uspešnega mednarodnega sodelovanja in izkušnje pri vodenju mladih raziskovalcev v različnih kulturnih kontekstih

Kot so zapisali v utemeljitvi, je njeno poslanstvo trojno: »prvič, pripraviti študente-učitelje za ustvarjanje spodbudne učne klime, vključiti študente v tradicionalna in digitalna učna okolja ter jih podpreti pri razvoju kompetenc in spretnosti na različnih učnih področjih; drugič, sodelovati z mladimi raziskovalci in jih spodbujati k inovativnemu raziskovalnemu delu; in tretjič, razvijati kulturo znanstvenega dela v institucionalnih okvirih na nacionalni in mednarodni ravni ter širiti znanstvene dosežke v pedagoški praksi. Dr. Istenič je vzpostavila uspešno mednarodno sodelovanje in ima izkušnje pri vodenju mladih raziskovalcev v različnih kulturnih kontekstih Slovenije, Tajvana, Združenih držav Amerike in Rusije. V čast ji je, da je bila med finalistkami za naslov Mentorica leta 2019, ki ga podeljuje Mlada akademija v sodelovanju z ARRS. V zadnjih petih letih je veliko časa namenila raziskavam o znanstvenem delu in vrednotenju znanstvenega dela v družboslovju in humanistiki. Dejavna je v mednarodnem društvu EVALHUM (Research Evaluation in the Social Sciences and Humanites) in je evalvator raziskovalnih infrastrukturnih programov ARRS.«