Poljsko združenja za numerično mehaniko podeljuje O. C. Zienkiewicz medaljo tujim znanstvenikom s posebnimi zaslugami za razvoj mehanike na Poljskem. Medalja je poimenovana po mednarodnem znanstveniku poljskega rodu Prof. Olgierd C. Zienkiewiczu (1921-2009), ki velja za enega od začetnikov razvoja metode končnih elementov. Prof. Korelc je medaljo prejel za razvoj simbolnih metod v mehaniki in programskih sistemov AceGen in AceFEM za avtomatsko generacijo numeričnih kod in analizo po metodi končnih elementov. Programe po vsem svetu uporabljajo raziskovalne skupine s področja razvoja numeričnih metod, med njimi tudi vrsta poljskih univerz (Institute of Fundamental Technological Research (IPPT), Warsaw, Cracow University of Technology in Poznan University of Technology). Prof. Korelc je medaljo prejel na kongresu Poljskega združenja za numerično mehaniko v Świnoujścieu kjer je imel ob tej priložnosti tudi uvodno plenarno predavanje.