študentje 1. letnika univerzitetnega študija Gradbeništvo so pri predmetu Uvod v gradbeništvo končali prvi (gradbeni) projekt “Model stavbe”. Delo poteka v projektni skupini in je razdeljeno v več fazah: idejna zasnova, načrtovanje, gradnja, predaja in preizkušanje. Projektno skupino sestavlja 10 študentk/študentov. Letos je sodelovalo 8 projektnih skupin.

Cilji projekta so:

  • seznaniti se s projektnim delom v okviru gradbeništva,
  • seznaniti se z inženirskim načinom razmišljanja,
  • naučiti se osnov o konstrukcijskih sistemih,
  • spoznati, da na končni izdelek v gradbeništvu vpliva veliko dejavnikov,
  • izvesti prvi eksperiment,
  • naučiti se napisati enostavno poročilo in gradbeni dnevnik,
  • pridobiti izkušnje za delo v skupini.

Letos je bil poudarek na utrditvi stavb. Projektna skupina je morala zasnovati in izdelati stavbo, ki je neregularna po višini in/ali tlorisu, in jo nato utrditi tako, da bi bila čimbolj regularna. Za utrditev so lahko uporabili le papir.

Modele stavb smo preizkusili tudi na potresni mizi in sicer na šibek in močen potres ter opazovali odziv. Eksperimente so vodili študentje ob pomoči članov programske skupine Potresno inženirstvo.

Za primer podajamo posnetek eksperimenta Projektne skupine 2. Na prvem posnetku (Video-1) prikazujemo pretežno elastičen odziv stavbe. Pri močnem potresu (Video-2) se model stavbe skoraj poruši. Na posnetku se lahko opazi postopno rušenje konstrukcijskih elementov. Poleg translacije se pojavi rotacija okoli vertikalne osi (torzija), čeprav se potresna miza premika translacijsko le v eni horizontalni smeri. Torzija je posledica neregularnosti stavbe po tlorisu, ki se pojavi zaradi postopnega rušenja konstrukcijskih elementov med samim potresom.