Do konca avgusta 2021 je odprt razpis za prosto delovno mesto svetovalca – pripravnika v Ministrstvu za notranje zadeve, Direktoratu za logistiko in nabavo, Sektorju za investicije, vzdrževanje in upravljanje zgradb, Oddelku za investicije: https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/svetovalec-pripravnik-sifra-dm-27712-v-direktoratu-za-logistiko-in-nabavo-sektorju-za-investicije-vzdrzevanje-in-upravljanje-zgradb-oddelku-za-investicije-2/.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja): arhitektura, prostorsko načrtovanje in gradbeništvo,
  • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja): arhitektura, prostorsko načrtovanje in gradbeništvo,
  • najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja): arhitektura, prostorsko načrtovanje in gradbeništvo,
  • opravljeno osnovno usposabljanje za obravnavo in varovanje tajnih podatkov (kandidat ga lahko opravi v okviru izbirnega postopka),
  • znanje uradnega jezika,
  • državljanstvo Republike Slovenije,
  • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem področja arhitekture ali gradbeništva.

Naloge na delovnem mestu:
– izvajanje nalog po programu pripravništva,
– opravljanje drugih nalog po naročilu nadrejenega oziroma mentorja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 10 mesecev, za čas opravljanja pripravništva, s polnim delovnim časom. Izhodiščni plačni razred na razpisanem delovnem mestu je 24. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Direktorata za logistiko in nabavo, Štefanova ul. 2, Ljubljana, oziroma v drugih uradnih prostorih ministrstva