Karierni centri UL in Matej Tušek prirejajo predavanje na temo Psihologija in stres v času izolacije, kamor so vabljeni študentje različnih smeri. 

Na predavanju, ki bo 9.12. ob 15.00 na Zoomu, bomo govorili o življenju v izolaciji zaradi koronavirusa. Razpravljali bomo o težavah, ki spremljajo tako življenje, o vplivih, ki jih ima izolacija na čustvovanje ljudi  in njihovo vedenje ter o načinih, kako si lahko v teh časih pomagamo, da bomo čim lažje prebrodili pasti.
Govorili bomo tudi o stresu, ki ga povzroča izolacija in strah pred boleznijo in vsem, kar je povezano s situacijo, ter o tem, kako se s tem stresom čim bolje soočiti.
Na predavanjih bomo tudi odgovarjali na aktualno vprašanja poslušalcev.

Prof. dr. Matej Tušak kot predavatelj dela na Fakulteti za šport in Filozofski fakulteti, kjer predava psihologijo športa in psihologijo. Predava tudi na  podiplomskem študiju  Medicinske fakultete, na univerzah v Zagrebu, Splitu, Skopju, Mostarju, Trstu in Celovcu. Aktivno sodeluje v procesu psihične priprave športnikov na tekmovanja.
Ukvarja se tudi s psihološkim svetovanjem posameznikom z najrazličnejšimi težavami,  sodeluje z različnimi podjetji, manegerji, vodstvenimi delavci in ljudmi z vsakdanjimi težavami. 

Več info: tina.kozic@uni-lj.si

Prijave preko popr.uni-lj.si