J2-9251: M3Sat – Metodologija analize časovnih vrst satelitskih posnetkov različnih senzorjev

Osnovni podatki:

Naslov v izvirniku: M3Sat – Metodologija analize časovnih vrst satelitskih posnetkov različnih senzorjev
Sodelavci: Krištof Oštir, Anka Lisec, Jernej Tekavec, Tatjana Veljanovski, Aleš Marsetič, Maja Somrak
Trajanje: 48 mesecev

1. julij 2018 – 30. junij 2022

Šifra: J2-9251
Vodilni partner: UL FGG
Vodja projekta: Krištof Oštir (UL FGG)
Partnerji: Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Finančni vir: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Ključne besede: daljinsko zaznavanje, satelitski posnetki, harmonizacija posnetkov, časovne vrste, analiza časovnih vrst

Povzetek:

Namen projekta je sistematično ovrednotiti obstoječe pristope (pred)obdelave časovnih vrst satelitskih posnetkov (priprava podatkov), razviti splošen postopek obdelave časovnih vrst za različne aplikacije ter obenem pripraviti poglobljeno študijo vpliva lastnosti časovnih vrst (kot so radiometrične značilnosti in gostota) na analizo časovnih vrst in aplikacije.

Končna zanesljivost in doprinos časovnih vrst za izbrano aplikacijo sta odvisna od kakovosti satelitskih posnetkov (kar vključuje prostorsko, spektralno in časovno ločljivost ter geometrijsko in radiometrično natančnost), dolžine in gostote časovne vrste ter izbranih metod obdelave. V projektu bomo privzeli radiometrično in geometrično ustreznost posnetkov, osredotočili pa se bomo na med-senzorsko usklajevanje, tvorjenje časovnih vrst ter oceno najbolj kritičnih težav pri prostorsko-časovnih analizah. Skladnost podatkov je eden izmed glavnih predpogojev pri analizi časovnih vrst, zato so kalibracija senzorja in posnetkov ter harmonizacija časovnih vrst zelo pomembne naloge.

Ključni cilji

Projekt se osredotoča na naslednje naloge:

  • razvoj generičnih metod za med-senzorsko usklajevanje podatkov,
  • harmonizacijo podatkov različnih senzorjev v enotno, dolgo in gosto časovno vrsto,
  • prehod na množično obdelavo podatkov v oblaku,
  • sistematično vrednotenje najnovejših algoritmov analize časovnih vrst ter
  • opazovanje izbranih dogodkov in pojavov v slovenskem prostoru.

Glavni namen je olajšati pripravo časovne vrste posnetkov številnih senzorjev in doseči njihovo harmonizacijo. Pomemben cilj projekta je oceniti in izboljšati usklajenost več-senzorskih časovnih vrst posnetkov srednje in visoke ločljivosti.

Delovni sklopi projekta

Delo smo razdelili na pet delovnih paketov:

DP 1: Zbiranje podatkov in analiza postopkov več-senzorskega združevanja in kalibracije
DP 2: Izdelava dolgih in gostih časovnih vrst
DP 3: Analiza časovnih vrst
DP 4: Vrednotenje metodologije obdelave časovnih vrst za izbrane aplikacije
DP 5: Vodenje projekta