izr. prof. dr. Anka Lisec, univ. dipl. inž. geod.

izr. prof. dr. Anka Lisec, univ. dipl. inž. geod.

Visokošolski učitelj - izredni profesor (pedagoški)

Predmeti