Podatkovno podprto modeliranje konstrukcijskega obnašanja v gradbeništvu – DataBridge

Osnovni podatki:

Naslov v izvirniku: Podatkovno podprto modeliranje konstrukcijskega obnašanja v gradbeništvu – DataBridge
Sodelavci: Boštjan Brank, Blaž Kurent, Marko Lavrenčič, Luka Gradišar (vsi UL FGG), Uroš Bohinc, Andrej Anžlin, Maja Kreslin, Jan Kalin (vsi ZAG), Andras Benczur, Noemi Friedman (oba SZTAKI)
Trajanje: 1.11.2020-30.10.2023
Šifra: J2-2490

 

Vodilni partner: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Vodja projekta: prof. Boštjan Brank UL FGG
Partnerji:

Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG),

Institute for Computer Science and Control (SZTAKI) – Informatics Laboratory, Budimpešta

 

Finančni vir:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Ključne besede: gradbene konstrukcije, podatkovno modeliranje,  numerično modeliranje, Bayesova kalibracija numeričnega modela, kvantifikacija negotovosti, nadomestni modeli, umetna inteligenca, monitoring stanja konstrukcije, in-situ vibracijski testi

 

Opis

Projekt raziskuje: (a) Bayesovo posodabljanja numeričnega modela in kvantifikacijo negotovosti za večje gradbene konstrukcije pri uporabnih obtežbah, (b) uporabo orodij umetne inteligence pri analizi meritev stanja konstrukcije, (c) izdelavo nadomestnih numeričnih modelov velikih gradbenih konstrukcij in (d) učinkovite in-situ vibracijske teste.

Ključni cilji

Uporaba orodij umetne inteligence za analizo in obdelavo podatkov monitoringa gradbene konstrukcije, z namenom najti indikatorje poškodovanosti. Uporaba Bayesovega sklepanja in kvantifikacije negotovosti za identifikacijo (dinamičnih) karakteristik velikih gradbenih objektov.

Delovni sklopi projekta:

  • Upravljanje projekta (vodilni partner UL FGG)
  • Eksperimenti (vodilni partner ZAG)
  • Obdelava in analiza podatkov z orodji umetne inteligence (vodilni partner SZTAKI)
  • Stohastično modeliranje in posodabljanje (vodilna partnerja UL FGG in SZTAKI)