prof. dr. Boštjan Brank, univ. dipl. inž. grad.

prof. dr. Boštjan Brank, univ. dipl. inž. grad.

Visokošolski učitelj - redni profesor (pedagoški)

  • organizacijska enota: Katedra za konstrukcije in potresno inženirstvo (KKPI)
  • telefon: 47 68 594, int. 594
  • email: bostjan.brank@fgg.uni-lj.si
  • kabinet: 402 Jamova 2 – kabinet
  • govorilne ure: 1/2 ure po vsakih predavanjih in vajah in po dogovoru, če se najavite po e-pošti

Predmeti