Razvoj končnega elementa za lupine na konceptu vezane interpolacije in njegova uporaba na slojevitih konstrukcijah

Osnovni podatki:

Naslov v izvirniku: Razvoj končnega elementa za lupine na konceptu vezane interpolacije in njegova uporaba na slojevitih konstrukcijah
Sodelavci: B. Brank, M. Lavrenčič, J. Dujc, S. Piculin (UL FGG) D. Ribarić, L. Škec, M. Grbac, L. Žiković, G. Jelenić (UR)
Trajanje:

24 mesecev

Od 1.1.2020. do 31.12.2021

Šifra: Bi-HR/20-21-030

 

Vodilni partner: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Vodja projekta: prof. Boštjan Brank UL FGG
Partnerji: U Rijeka, Fakulteta za gradbeništvo
Finančni vir: Bilateralni ARRS projekt
Ključne besede: Slojevite konstrukcije, tankostenske konstrukcije, končni elementi

Opis

Raziskane bodo možnosti uporabe vezane interpolaciji pri izpeljavi končnih elementov za ukrivljene, tankostenske, slojevite konstrukcije

Ključni cilji

Razvoj novih končnih elementov

Delovni sklopi projekta:

Medsebojni delovni obiski. Medsebojno sodelovanje pri doktorskih delih

Novice