Spoštovani,

obveščamo vas, da je uprava Knafljeve ustanove sprejela razpisa za dodelitev Knafljeve in Tumove štipendije za študijsko leto 2023/2024.

Oba razpisa sta objavljena na Štipendija Knafljeve ustanove – Univerza v Ljubljani (uni-lj.si),

Štipendija Knafljeve ustanove je namenjena spodbujanju podiplomskega študija diplomantov Univerze v Ljubljani, ki se vpišejo na magistrski ali doktorski študij na visokošolskih ustanovah na Dunaju. Dodeli se za eno študijsko leto, in sicer v obliki plačila stanarine za bivanje v Knafljevem domu ali domu Korotan na Dunaju. 

Za štipendijo Knafljeve ustanove lahko zaprosijo diplomanti ene od fakultet Univerze v Ljubljani, ki imajo povprečno oceno 8 (osem) ali več in ob poteku roka za vložitev prošnje za štipendijo še niso dopolnili 30 let. Izjemoma lahko upravni odbor (kuratorij) ustanove podeli štipendijo tudi kandidatu z nižjo povprečno oceno, če obstajajo za to utemeljeni razlogi (odličen uspeh na študijskem področju, ki je predmet podiplomskega študija, struktura ocen, ki kaže na primer na kandidatove začetne ali začasne težave. 

Tumova štipendija – Univerza v Ljubljani (uni-lj.si)

Zakonca Tuma sta skupaj s Knafljevo ustanovo na Dunaju leta 2015 ustanovila štipendijski sklad za izobrazbo slovenskih znanstvenikov. Dr. Jelena Vojvodić Tuma in dr. Matija Tuma sta Knafljevi zasebni ustanovi na Dunaju prepustila v upravo del premoženja, ki ga namenjata za izobrazbo slovenskih študentov. Po njuni želji je Knafljeva ustanova oblikovala štipendijski sklad, iz katerega se podeljuje Tumova štipendija.

Za Tumovo štipendijo lahko zaprosijo diplomanti slovenskih univerz ali univerz v zamejstvu, ki imajo slovensko državljanstvo ali lahko izkažejo slovensko poreklo. Kandidati morajo imeti magistrsko nalogo ocenjeno najmanj z osem, ob poteku roka za vložitev prošnje za štipendijo pa morajo biti mlajši od 30 let. Upravni odbor ustanove lahko podeli štipendijo tudi kandidatu z nižjo oceno, če obstajajo za to utemeljeni razlogi.

ter Razpisi, javne dražbe – Univerza v Ljubljani (uni-lj.si)

 

Skip to content