V Gorenjski gradbeni družbi d.d. se zavedamo, da je dober in usposobljen kader eden najbolj pomembnih členov podjetja, zato stalno investiramo v zaposlene. Podjetje ima uspešen in visoko usposobljen kolektiv, ki prisega na znanje, samoiniciativnost, odgovornost, dobre odnose in osebni razvoj vseh zaposlenih.

Podjetje zaposluje več kot 300 delavcev od katerih ima četrtina vseh zaposlenih višjo, visoko in univerzitetno izobrazbo. Zaposluje tudi magistre znanosti iz različnih področij. Inženirji imajo opravljene strokovne izpite v skladu z Zakonom o graditvi objektov, tako, da lahko nastopajo kot pooblaščeni inženirji, odgovorni projektanti in odgovorni vodje del.

Z namenom pridobivanja novega kadra podjetje vsako leto sprejema na praktično usposabljanje in na počitniško delo čim več študentov. Delovna praksa omogoča študentom prenos pridobljenega znanja in teoretične usposobljenosti v prakso. Za delodajalca je tak način zelo pomemben, saj lahko tako predhodno spozna bodočega kandidata, njegova znanja in njegov odnos do dela.

Zainteresirane študente pozivamo, da nam pošljejo prošnjo s kratkim življenjepisom.

Po uspešno opravljenem praktičnem usposabljanju ponujamo tudi kadrovske štipendije.

Kontakt:
Petra Torkar, univ.dipl.org.
Vodja kadrovske službe


Gorenjska gradbena družba d.d.
Jezerska cesta 20, Kranj
GSM:  040-572-688
e-mail: petra.torkar@ggd.si