Cestno podjetje Ptuj razpisuje kadrovske štipendije za šolsko leto 2022/2023 za naslednje programe: 

 Programi izobraževanja Število razpisanih štipendij  v šol. letu 2022/2023  

 • MAGISTER INŽENIR GRABENIŠTVA 1 
 • DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA 1 
 • GRADBENI INŽENIR 2 
 • DIPLOMIRANI INŽENIR GEODEZIJE 1 
 • GRADBENI TEHNIK 2 
 • ZIDAR 2 
 • TESAR 2 
 • SLIKOPLESKAR-ČRKOSLIKAR 2 
 • POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE 2 

 Na razpis se lahko prijavijo kandidati – dijaki in študentje, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v RS. 

Prijavi na razpis je potrebno priložiti: 

 • vlogo, 
 • potrdilo o vpisu v šolskem letu 2022/2023, 
 • kratek življenjepis. 

Rok za oddajo prijav je do vključno 26/08-2022. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni od odločitve.  

Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: CESTNO PODJETJE PTUJ, Zagrebška cesta 49/a, Ptuj ali po e-mailu: zaposlitev@cpptuj.si . 

 Ptuj, dne 19/07-2022 CESTNO PODJETJE PTUJ d. d.