Univerza v Ljubljani razpisuje študentske izmenjave za š.l. 2023/24 s konzorciji univerz AEN (Avstralija), MAUI (ZDA) in REARI-RJ (Brazilija).

Besedilo razpisa AEN, prijavnica

Besedilo razpisa MAUI, prijavnica

Besedilo razpisa REARI-RJ, prijavnica

Rok za prijavo je 7.2.2023. Razpisi bodo objavljeni tudi na spletni strani https://www.uni-lj.si/aktualno/razpisi/. Prijave zbira Služba za mednarodno sodelovanje UL. Kontakt intern.office@uni-lj.si

Več informacij lahko študenti najdejo na spletnih straneh:

AEN http://www.aen-online.com/

MAUI http://www.midamericauniversities.org/

REARI-RJ https://utrecht-network.org/co-operation/reari-rj-brasil/

Skip to content