asist. dr. Peter Lamovec, univ. dipl. inž. geod.

asist. dr. Peter Lamovec, univ. dipl. inž. geod.

Asistent - Asistent z doktoratom (pedagoški)

  • organizacijska enota: Inštitut za komunalno gospodarstvo
  • telefon: +386 1 4768 530
  • email: peter.lamovec@fgg.uni-lj.si
  • kabinet: 207 Jamova 2 – kabinet
  • govorilne ure: V dogovoru s študenti preko elektronske pošte.