V Aktiva upravljanje d.o.o. https://www.aktiva.si/upravljanje/ stremimo k stalnim izboljšavam na področju dela. V svojem portfelju imamo v upravljanju večje število različnih nepremičnin tako po velikosti kot namembnosti. Med drugim upravljamo tudi nakupovalne centre. Trenutno smo v fazi pilotnega projekta pridobitve certifikata BREEAM https://www.breeam.com/ za tri lokacije. Za potrebe nalaganja podatkov v podatkovno bazo (ang. data room) želimo pridobiti pomoč študenta/ke višjega letnika z znanjem angleščine in Word/Excel/PDF, ki bi nam pomagal/a pri oblikovanju posameznih listin (vris podatkov na list lokacije, označitev posameznih listov z znaki, pripenjanje tabelaričnih podatkov v PDF ipd.). Poleg naštetega je potrebno posamezno vsebino (krajša besedila) prevesti v angleški jezik (ni potrebno posebno znanje, lahko se uporabi tudi prevajalnike na spletu). Projekt bo načeloma zaključen do konca septembra.

V kolikor vas takšno delo zanima vas vljudno vabimo v naš kolektiv.

Delo boste opravljali v naši poslovnih prostorih v poslovni coni Trzin, na naslovu Gmajna 10, v prijetnem delovnem okolju. Delo poteka med 8. in 16. uro oz. po dogovoru.

Plačilo: 6 €/h neto.

Prijava na: upravljanje@aktiva.si