Navodila za vpis na 3. stopnjo študija

Portal eVŠ

Portal eVŠ

Prijavo za vpis je potrebno oddati na portalu eVš.

POMEMBNO

Prijavo za vpis na doktorski študij je potrebno oddati preko portala eVŠ.

Rok za prijavo na doktorski študijski program Grajeno okolje je 1. septembra 2018 na portalu eVŠ.
Rok za prijavo na doktorski študijski program Varstvo okolja je 24. avgust 2018 na portalu eVŠ.
Sofinanciranje doktorskega študija v študijskem letu 2018/2019

Prijavi sledi vpis v doktorske študijske programe, ki se opravi na povabilo visokošolskega zavoda najkasneje do 30. septembra 2018 na samem zavodu (torej na FGG).

Novinci boste v začetku septembra po pošti prejeli podrobna navodila za vpis, skupaj z uporabniškim imenom in geslom, da boste lahko opravili vpis preko spletnega referata.

Če se v času vpisa, najkasneje pa do 30. septembra 2018 do 13.00 ure (osebno oz. po priporočeni pošti) ne boste vpisali, bomo skladno z navodili Vpisne službe Univerze v Ljubljani šteli, da odstopate od vaše prijave.

Vpis na Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo poteka preko Informacijskega sistema fakultete (VIS). V sistem dostopate z uporabniškim imenom in osebnim geslom, ki ju prevzamete na ID-portalu UL.

Spletni referat

Uporabniško ime za vstop v spletni referat je vaša digitalna identiteta. Digitalna identiteta ni vaš e-poštni naslov, čeprav izgleda podobno. Za podporo in pomoč glede vsebinskih vprašanj pošljite e-pošto na: referat@fgg.uni-lj.si.

Navodila in obrazci za vpis v štud. l. 2018/2019:

Navodila za vpis v 1. letnik doktorskega študijskega programa Grajeno okolje

Za vpis v  1. letnik študija Grajeno okolje potrebujete naslednje dokumente:
  1. Vpisni listIzpolnjen vpisni list v spletnem, referatu (v katerega s pomočjo navodil v nadaljevanju vstopate z uporabniškim imenom in geslom).
  2. PogodbaDva podpisana izvoda Pogodbe o izobraževanju na interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Grajeno okolje v študijskem letu 2018/2019, ki ju natisnete, ko zaključite vpisni list (VPIS > TISKANJE > PRILOGE).
  3. Soglasje
    Soglasje za uporabo fotografije za vodenje internih evidenc UL FGG.
  4. Dokazilo
    Kopijo dokazila o plačilu vpisnine in 1. obroka šolnine (računa boste prejeli na e-pošto).

Več informacij:

Monika Lipnik Brus

Referat za doktorski študij

Vpišete se lahko osebno v času uradnih ur na Referata za doktorski študij UL FGG, Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana ali pa dokumentacijo pošljete priporočeno po pošti na naslov:

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Referat za doktorski študij
Hajdrihova 28, 1000 LJUBLJANA