Geoprostorski podatki postajajo skupaj s celotno infrastrukturo za pridobivanje in rabo geoprostorskih informacij eni izmed temeljev delovanja naše družbe. Brez ustreznih informacij ne moremo sprejemati kakovostnih odločitev niti spremljati napredka glede na mednarodno sprejete razvojne usmeritve, kot sta zeleni razvoj, na evropski ravni poznan tudi kot zeleni dogovor, in trajnostni razvoj.

Kakovostni prostorski podatki in informacije, vključno z infrastrukturo za geodetsko izmero na eni strani in naprednim sistemom zemljiške oziroma nepremičninske administracije na drugi strani, so ključnega pomena za smotrn prostorski razvoj. Upravljanje grajenega okolja zahteva nove pristope geodetske izmere, modeliranja podatkov in razvoj naprednih geoinformacijskih storitev v 3D- in 4D-digitalnem okolju. Z grajenim in naravnim okoljem so povezani izzivi za zagotavljanje varnosti prek sistemov za pravočasno zaznavanje premikov ali deformacij, pri čemer se zahtevajo natančna geodetska opazovanja z visoko prostorsko in časovno ločljivostjo. Tudi upravljanje tveganj ter ukrepanje pri naravnih nesrečah zahtevata sistematično spremljanje prostora na globalni in lokalni ravni ter sodobne lokacijske storitve.

Pri tehnoloških silnicah velja omeniti avtomatizacijo geodetskih opazovanj, sisteme za množičen zajem prostorskih podatkov z raznolikimi senzorji ter razvoj informacijske in komunikacijske tehnologije s 5G-omrežji. Pametna mesta in vasi, razvoj gradbeništva in prodor tehnologije BIM, avtomobilska industrija s samodejnimi vozili – vse to zahteva napredne prostorske podatkovne modele, ki temeljijo na združevanju podatkov iz različnih virov v »skoraj realnem« času. Umetna inteligenca, strojno učenje ter obdelava velikih podatkov na zmogljivih računalniških sistemih v oblaku odpirajo novo obzorje za geodetsko stroko, kjer je cilj zagotavljati ustrezne prostorske informacije in algoritme v podporo odločitvam v prostoru.

Vsi ti izzivi krepijo vlogo naše stroke v današnji družbi tako ni presenetljivo, da poznamo svetovni dan geodetov, ki ga obeležujemo 21. marca. Leta 2018 je bil namreč na konferenci Svetovne banke Land and Poverty v Washingtonu, in sicer na pobudo mednarodne zveze geodetov FIG (fran. Fédération Internationale des Géomètres), Evropskega sveta inženirjev geodezije CLGE (fran. Comité de Liaison des Géomètres Européens) in ameriške zveze geodetov NSPS (angl. National Society of Professional Surveyors), razglašen svetovni dan geodetov.

Več informacij na: https://surveyorsday.com/ in https://www.clge.eu/event/global-surveyors-day-2023#2023-03-21

Skip to content