Valentina, Jure in Metka – inženirka okoljskega gradbeništva, inženir gradbeništva in inženirka geodezije. Vsi trije so se takoj po končanem študiju zaposlili in začeli z razvojem svoje kariere.

Valentina Rutar Polanec je prvo stopnjo končala na zdravstveni fakulteti, smer sanitarno inženirstvo. Študij je kasneje nadaljevala na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, na oddelku za vodarstvo in okoljsko inženirstvo, kjer je tudi magistrirala. Še pred koncem študija se je zaposlila v podjetju Riko, kjer je že v okviru študija opravljala strokovno prakso ter študentsko delo.

Jure Česnik je na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo diplomiral pred dobrimi devetimi leti, in sicer na smeri gradbeništvo. Leta 2016 je magistriral na smeri gradbene konstrukcije. Zdaj dela kot BIM-manager v Elei iC, kjer vodi digitalni razvoj na področju infrastrukture za večje projekte v državi in tujini.

Metka Majerič je na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo leta 2014 diplomirala na prvi bolonjski stopnji, študijski program geodezija in geoinformatika. Nato je študij geodezije nadaljevala na Tehnični univerzi v Gradcu, kjer je leta 2018 magistrirala na drugi bolonjski stopnji. Dela v Švici v podjetju Leica Geosystems, kjer se trenutno največ ukvarja s pripravo marketinških vsebin za nove produkte in tudi z izobraževanjem kupcev ter zaposlenih. Občasno tudi preizkuša novo programsko opremo ter pomaga uporabnikom.

Več o njihovem delu lahko preberete v članku na Finance.si, na povezavi: https://nepremicnine.finance.si/8984935/Vecina-studentov-ljubljanske-Fakultete-za-gradbenistvo-dobi-delo-preden-diplomirajo?src=XNASLZAD