Prof. dr. Janko Logar s Katedre za geotehniko, izr. prof. dr. Dušan Žagar s Katedre za mehaniko tekočin in doc. dr. Gregor Čok s Katedre za prostorsko planiranje so za časnik Finance spregovorili o posledicah nedavnih poplav in plazov ter kaj vse bo treba še urediti.

Dr. Gregor Čok je med drugim povedal, da imamo jasen in z drugimi državami primerljiv sistem prostorskega načrtovanja, vendar pa je izvedba prav vseh načrtovanih posegov v prostor včasih zelo zahtevna. To še predvsem velja za posege, kot so protipoplavne zaščite, ki zahtevajo veliko truda in politične volje. Dodal je, da »smo bili do investitorjev, ki so želeli graditi hiše, stanovanjske soseske, gospodarske objekte in drugo na tako imenovanih rizičnih območjih, precej strpni, zato je sedaj težko kazati s prstom, kdo je delal napake. Nas je pa narava letos poleti izučila, kje so meje.«

Dr. Dušan Žagar je poudaril, da so druga zelo pomembna stvar urejanje vodotokov in protipoplavni ukrepi. Povedal je, da »imamo kar nekaj dobro izvedenih ukrepov, vendar je bilo dežja in vode preprosto preveč in nekateri niso zdržali. Za nove objekte pa je treba najprej izdelati načrte, protipoplavno infrastrukturo umestiti v prostor in zgraditi.« Dušan Žagar je še povedal, da bo takšnih ekstremnih vremenskih pojavov še več. »Izračuni mojih kolegov kažejo, da je avgustovska količina padavin precej manjša od padavinskih potencialov. Zato lahko pričakujemo tudi hujše dogodke.« Poudaril je še, da stoodstotne zaščite ne moremo zagotoviti, sploh če bomo priča podobnim dogodkom.

Dr. Janko Logar je povedal, da so za razliko od poplav zemeljski plazovi zelo lokalen pojav. Pojasnil je, da čeprav lahko na zemljevidu plazenja dve hiši stojita na istem območju, lahko eno plaz zasuje, druge pa ne, čeprav je oddaljena le nekaj deset metrov ali manj. Realno namreč ni mogoče napovedati, kje točno se bo plaz utrgal. Janko Logar je razložil, da se plaz najbolj pogosto sproži, kadar močno deževje pade na že razmočeno podlago: »Letos poleti je padlo veliko padavin in zemlja je bila razmočena. In na to podlago je padlo izjemno veliko dežja v kratkem času.« 

Celoten članek je bil objavljen v časniku Finance (29. 8.), preberete pa ga lahko tudi na povezavi: https://topgradbenistvo.finance.si/gradnja/vodi-smo-vzeli-del-njenega-prostora-zdaj-si-ga-je-vzela-nazaj/a/9016214

Skip to content