Skladno z vladnim načrtom sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 je na UL FGG od 3. maja 2021 dalje (predvidoma do konca letnega semestra), po presoji izvajalca predmeta, pouk mogoče izvajati na neposreden način v prostorih UL FGG pri nekaterih predmetih za doseganje kompetenc. Pedagog, ki bo pouk izvajal na neposreden način, se dogovori s študenti in ostalimi izvajalci pouka za nemoteno izvedbo pouka. Pouk pri ostalih predmetih bo potekal na daljavo.

Pri udeležbi pouka na neposreden način morajo študenti upoštevati smernice NIZJ (https://www.nijz.si/sl/vzgojainizobrazevanje):

  • maske so v zaprtih prostorih obvezne za vse,
  • obvezno je razkuževanje rok in opreme,
  • obvezno je redno prezračevanje prostorov,
  • upoštevati je potrebno varno razdaljo najmanj 1,5 m med udeleženci v vse smeri,
  • priporoča se izvedba pouka v manjših skupinah.

Na UL FGG so organizirane varne poti ter vhodi in izhodi za čim manj osebnih kontaktov.