Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo je v sodelovanju s podjetjem ILKON d. o. o. razvila napravo STIG za strojno razvrščanje konstrukcijskega lesa (smreke). Za strojno razvrščanje slovenske smreke je bila do nedavnega certificirana le ena naprava tujega proizvajalca, ki ni v uporabi, saj njena cena presega zmožnosti naših žagarskih obratov. Z napravo STIG smo torej pridobili možnost za bolj varno, kakovostno, učinkovito in ekonomsko ugodnejšo rabo slovenskega smrekovega lesa, kar nam omogoča, da smo tudi bolj konkurenčni. V pripravi pa so še nastavitve za bukov les.

Naprava je tudi že bila certificirana s strani Evropskega komiteja za standardizacijo (CEN TC124/WG2/TG1). Kar je zelo pomembno, saj zakonodaja namreč narekuje, da mora biti vsak leseni konstrukcijski element za stavbe in mostove uvrščen v ustrezni trdnostni razred in označen z oznako CE, ki dokazuje, da je bil izdelek razvrščen ter da izpolnjuje vse zahteve EU glede varnosti.

 

Lesene elemente lahko razvrščamo vizualno ali strojno. Vizualno razvrščanje, pravilno opravljeno po standardu, je zamudno in precej nezanesljivo in dovoljuje razvrščanje le v nižje trdnostne razrede. Z uvrstitvijo naprave STIG na seznam certificiranih naprav za strojno razvrščanje pa smo v Sloveniji dobili dostopno možnost, da slovenski les označimo z oznako CE o trdnosti na podlagi meritev, ki so dovolj preproste, časovno bistveno manj zamudne in bolj zanesljive od vizualnega razvrščanja ter dovoljujejo razvrščanje do trdnostnega razreda C40.

O napravi STIG so pisali tudi na STA – Slovenski tiskovni agenciji. Članek lahko preberete na tej povezavi: https://bit.ly/2viJgJR