Diplomantka naše fakultete, Urša Mrhar, je prejela nagrado za najboljše magistrsko delo na temo trajnostne energije, ki jo podeljuje Borzen, slovenski operater trga z elektriko. Kot pravijo na Borzenu, je Urša Mrhar z zmagovalno magistrsko nalogo z naslovom »Analiza in predlog prenove obstoječe stavbe s stališča potresne odpornosti in energijske učinkovitosti« dokazala, da se lahko z interakcijo med potresno odpornostjo in energijsko učinkovitostjo stavb sanira obstoječ stavbni fond z upoštevanjem vidikov varnosti in trajnostnosti.

 Ob prejemu nagrade je Urša povedala: »V izdelavo magistrske naloge sem vložila veliko truda. Želela sem opozoriti na pomanjkljivosti energijskih sanacij stavb ter jih ustrezno nadgraditi oziroma izboljšati. Za potrebe izdelave naloge sem predelovala gradivo iz dveh različnih področij ter ju prepletla v celoto. Nagrada mi pomeni potrdilo, da se je ves trud izplačal, da je obravnavana tematika zanimiva tudi za širši krog ljudi ter predstavlja doprinos družbi.«

 Po besedah dr. Karla Peršolje, direktorja družbe Borzen, jih je zmagovalka prepričala s celostnim pristopom k tematiki energetske sanacije stavb, ki je večplastna, kar lepo pokaže njeno magistrsko delo. »Osebno me je navdušila odlična strukturiranost naloge, ki je tudi metodološko odlično podprta. Želim si, da bi področje trajnostne energetike v najširšem smislu tudi v prihodnje raziskovalo čim več nadobudnih študentov, zlasti si želim čim več multidisciplinarnih pogledov,« je še dodal.

Urši iskreno čestitamo in ji želimo veliko uspehov tudi v prihodnje!