Diplomanti naše fakultete pišejo uspešne zgodbe in gradijo zanimive kariere. V časniku Finance so predstavili poklic in delo treh, ki z znanjem, pridobljenim na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, opravljajo zanimivo in razgibano delo.

Suzana Pavlič, univerzitetna diplomirana inženirka vodarstva in komunalnega inženirstva, je zaposlena na Elektro Ljubljana OVE, kjer se ukvarjajo z inženiringom na področju obnovljivih virov energije oziroma s sončnimi in hidro elektrarnami ter z vodarsko problematiko. Nejc Dougan je na UL FGG zaključil študij geodezije in geoinformatike, kot magister inženir geodezije in geoinformatike pa je zaposlen v podjetju Flycom Technologies, kjer se ukvarjajo z razvojem in raziskavami na področju prostorskih informacijskih sistemov in obdelave prostorskih podatkov. Klemen Simončič, magister gradbeništva, pa je kot vodja gradbišča zaposlen v gradbenem podjetju CGP Novo mesto.

Njihove zgodbe lahko preberete na:  http://bit.ly/2QYxJKS