… za študentke/študente višjih letnikov, absolventke/absolvente in diplomantke/diplomante

magistrskega študija druge stopnje Geodezija in geoinformatika,

ki jih zanima raziskovalno in pedagoško delo na Oddelku za geodezijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo UL,

na področju Matematične, fizikalne in satelitske geodezije.

 

Z izbrano kandidatko/kandidatom se bomo dogovorili o obliki nadaljnjega sodelovanja. Nudimo tudi možnost redne zaposlitve. V primeru, če kandidatka/kandidat še ni zaključila/zaključil druge stopnje študija, je na začetku možnost dela preko študentskega servisa, po opravljeni diplomi na magistrskem študiju pa bi se zaposlitev spremenila v redno zaposlitev. Kandidatka/kandidat bi študijsko pot nadaljevala/nadaljeval na doktorskem študiju.

 

Od kandidatke/kandidata pričakujemo predvsem interes za spoznavanje novih vsebin na področjih, ki jih pokriva Katedra za matematično in fizikalno geodezijo ter navigacijo, in sicer GNSS, višja geodezija, fizikalna geodezija, satelitska geodezija, izravnalni račun in podobno. Zaželeno je tudi osnovno znanje katerega izmed programskih jezikov (python, matlab, C++…), ter interes za izdelavo lastnih programskih rešitev.

 

Za vpis na doktorski študij je potrebna povprečna ocena študija vsaj 8.0 in potrdilo o aktivnem znanju angleškega jezika.

 

Prijave z življenjepisom pošljite na elektronski naslov: mojca.majercic-mole@fgg.uni-lj.si do 31.12.2019

 

Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na predstojnika Katedre za matematično in fizikalno geodezijo ter navigacijo prof. dr. Bojana Stoparja ter na druge člane Katedre za matematično in fizikalno geodezijo ter navigacijo UL FGG.