Vabimo vas na preizkusno predavanje asist. dr. Gorazda Novaka, univ. dipl. inž. grad., z naslovom

»HIDRODINAMIKA ZGLAJENIH DELCEV V MODELIH TOKA S PROSTO GLADINO«,

ki ga bo imel pred komisijo v sestavi: izr. prof. dr. Dušan Žagar, doc. dr. Mario Krzyk, doc. dr. Anton Bergant in predstavnik študentov UL FGG Aljaž Frank,

v sredo 10. 6. 2020 ob 12.15 na UL FGG, Hajdrihova 28, Ljubljana, predavalnica H-10.

Vljudno vabljeni!