Vabimo vas na preizkusno predavanje asist. dr. Jureta Žižmonda, univ. dipl. inž. grad., z naslovom

»UVOD V METODOLOGIJO SEIZMIČNEGA STRESNEGA TESTA STAVBNEGA FONDA V RS«,

ki ga bo imel pred komisijo v sestavi: prof. dr. Tatjana Isaković, UL FGG, izr. prof. dr. Sebastjan Bratina, UL FGG, doc. dr. Mojmir Uranjek, UM FGPA in predstavnik študentov UL FGG Blaž Dolgan,

v sredo, 20. 10. 2021 ob 11.15 v predavalnici P-II/2 na UL FGG, Jamova 2, Ljubljana. Predavanje bo potekalo v okviru predmeta Dinamika gradbenih konstrukcij in potresno inženirstvo.

Vljudno vabljeni!