Vabimo vas na preizkusno predavanje asist. dr. Klemena Kregarja, univ. dipl. inž. geod., z naslovom

»DOLOČANJE CENTROV TARČ IZ OBLAKA TOČK«,

ki ga bo imel pred komisijo v sestavi: doc. dr. Mojca Kosmatin Fras, UL FGG, doc. dr. Božo Koler, UL FGG, izr. prof. dr. Nedim Tuno, Univ. v Sarajevu, GF in predstavnik študentov UL FGG Žiga Obrstar,

v sredo, 20. 10. 2021 ob 12.15 v svečani dvorani UL FGG, Jamova 2, Ljubljana. Predavanje bo potekalo v okviru predmeta Geodetski merski sistemi, GIG-MA, 1. letnik.

Vljudno vabljeni!