Vabimo vas na preizkusno predavanje asist. dr. Sabine Huč, univ. dipl. inž. grad., z naslovom

»POŽARNA ODPORNOST LESENIH KONSTRUKCIJ«,

ki ga bo imela pred komisijo v sestavi: prof. dr. Milan Šernek, UL BF, izr. prof. dr. Simon Schnabl, UL FKKT in UL FGG, prof. dr. Igor Planinc, UL FGG in predstavnik študentov Luka Stare,

v sredo 26. 8. 2020 ob 9.00 na UL FGG, Jamova cesta 2, Ljubljana, predavalnica III/4.