Spoštovani,

v ponedeljek, 15. 11. 2021, bodo od 9. do 16. ure potekale volitve članov  Študentskega sveta UL FGG.
Študenti boste člane  študentskega sveta volili na elektronski način v sistemu Simply Voting na naslednji povezavi: https://uni-lj.simplyvoting.com/.
Prijavite se s svojo digitalno identiteto kot npr. v spletno učilnico. Volite lahko na katerikoli napravi z dostopom do spleta, seveda le enkrat. Na dan volitev bosta volitvam namenjena tudi dva računalnika v avli stavbe na Jamovi 2.

Zato, da bodo volitve potekale nemoteno, bomo v petek, 12. 11. 2021 od 09:00 do 13:00 izvedli poskusne volitve.

Vsi, ki boste imeli težave pri glasovanju, to takoj sporočite na volitve@fgg.uni-lj.si.

Lep pozdrav,
Predsednik volilnega odbora
Darjan Grudnik

 

Volilni odbor ŠS UL FGG v sestavi: Darjan Grudnik, kot predsednik, David Hovnik in Igor Mlakar kot članov, se je sestal dne 3. 11. 2021 ob 9. uri v dekanatu UL FGG in sestavil kandidatno listo za člane Študentskega sveta UL FGG za študijsko leto 2021/2022.

Kandidatna lista za volitve v Študentski svet UL FGG za št. leto 2021/2022.

Zap.

št.

Letnik in študijski program

Ime in priimek kandidata

1.        

1. letnik Gradbeništvo I. stopnja

Nejc Tacer

2.        

2. letnik Gradbeništvo I. stopnja

Žiga Krvina

Luka Stare

3.        

3. letnik Gradbeništvo I. stopnja

Tim Perpar

4.        

1. letnik Gradbeništvo II. stopnja

Kevin Mekicar

5.        

2. letnik Gradbeništvo II. stopnja

Blaž Dolgan

6.        

2. letnik Stavbarstvo II. stopnja

Matjaž Kravanja

7.        

1. letnik Operativno gradbeništvo I. stopnja

Gaj Kristjan Petaci Čeh

8.        

2. letnik Operativno gradbeništvo I. stopnja

Emil Ikanović

9.        

3. letnik Operativno gradbeništvo I. stopnja

Andrej Kumprej

10.    

1. letnik Geodezija in geoinformatika I. stopnja

Peter Grebenc

11.    

2. letnik Geodezija in geoinformatika I. stopnja

Maja Filač

12.    

3. letnik Geodezija in geoinformatika I. stopnja

Špela Gorišek

13.    

1. letnik Geodezija in geoinformatika II. stopnja

Tinkara Langus

14.    

2. letnik Geodezija in geoinformatika II. stopnja

Žan Pleterski

15.    

1. letnik Tehn. upravljanje nepremičnin I. stopnja

Tine Žibert

16.    

2. letnik Tehn. uprav. nepremičnin I. stopnja

Tara Klevišar

17.    

3. letnik Tehnično upravljanje nepremičnin I. stopnja

Filip Čontala

18.    

1. letnik Prostorsko načrtovanje II. stopnja

Katjuša Potočnik

19.    

1. letnik Vodarstvo in okoljsko inženirstvo I. stopnja

Timotej Rauter

20.    

2. letnik Vodarstvo in okoljsko inženirstvo I. stopnja

Gaja Vidic

21.    

3. letnik Vodarstvo in okoljsko inženirstvo I. stopnja

Laura Rant

22.    

1. letnik Okoljsko gradbeništvo II. stopnja

Tilen Pinter

23.    

2. letnik Okoljsko gradbeništvo II. stopnja

Simon Savić

24.    

Doktorski študij

Neža Ema Komel

 

Darjan Grudnik, predsednik
David Hovnik, član
Igor Mlakar, član

Seja je bila zaključena ob 9.45.