Naslov: Seizmični stresni test z nepopolnimi podatki o stavbi

Mentor: prof. dr. Matjaž Dolšek

Javni zagovor doktorske disertacije bo v sredo, 14. 10. 2020 ob 14. uri v Svečani Dvorani UL FGG (II. nadstropje), Jamova c. 2.