Zagovor doktorske disertacije ALEŠ ŠOSTER

Naslov: NASTANEK ZN- PB-AG RUDIŠČA BAŠIBOS

Mentor: izr. prof. dr. Matej Dolenec

Javni zagovor doktorske disertacije bo v petek, 18. 12. 2020, ob 10.00 uri.

Podatki za dostop: https://bit.ly/36DH3N6