Zagovor doktorske disertacije Eva Mencin Gale

Naslov: Sedimentarni razvoj intramontanih bazenov na stišišču Alp, Dinaridov in Panonskega bazena v pliocenu in kvartarju

Mentor: prof. dr. Andrej Šmuc
Somentor: prof. dr. Flavio S. Anselmetti

Javni zagovor doktorske disertacije bo v četrtek,  6. 5. 2021 ob 9. uri.

Podatki za dostop: https://bit.ly/3n0W5Tz