Naslov: Potresni odziv vodoravnih betonskih fasadnih sistemov armiranobetonskih montažnih stavb

Mentorica: prof. dr. Tatjana Isaković
Somentor: doc. dr. Matija Gams

Javni zagovor doktorske disertacije bo v petek, 27. 8. 2021 ob 14. uri.
Podatki za dostop: https://gragebbb.fgg.uni-lj.si/b/loc-fnl-ds4-znh